3D-Сканування пам'яток культури

Створення цифрової версії пам’ятників
Метод 3D-сканування – це безпечний та простий спосіб отримати повну цифрову інформацію про будь-яку будівлю та історичну пам’ятку культурної або природної спадщини. Інформація, зібрана у форматі 3D, забезпечує успішне створення 3D- моделі пам’яток.
Результатом процесу 3D-сканування є отримання цифрової копії пам’ятки чи споруди. Таким чином, 3D-дані допомагають архітекторам, археологам та історикам відновлювати пам’ятки історії з дуже хорошою точністю та зі значно меншими витратами.

Замовте 3D послуги на сайті ADDtive

Також цифровий примірник спадщини сприяє:

  • Збереженню та охороні національної спадщини;
  • розвитку та просуванню туризму в регіоні;
  • збереженню, найбільш точним і безпечним способом, спадщини для майбутніх поколінь;

Щоб дізнатись більше про 3D друк прочитайте наш

Перевагами 3D-сканування побудованої та природної спадщини є:

  1. В результаті оцифрування пам’ятників та будівель створюється 3D модель, що дає можливість просторового аналізу.
  2. Можливість прикріплення текстури, яка є унікальною метрикою та застосування її до 3D-моделі.
  3. Пізніше дані, отримані за допомогою методу 3D-сканування пам’ятників, можуть бути використані як 3D-зображення для створення віртуального 3D-музею або для розвитку туризму.

3D Tech ADDtive співпрацює з: